Alumiini

Alumiiniesite_kansiKierrätettyä alumiinia

Alumiini on kevyt, hopean värinen metalli, jota on maaperässä runsaasti. Maapallon kuoresta jopa 8 % on alumiinia, ja se onkin hapen ja piin jälkeen kolmanneksi yleisin alkuaine.
Koska alumiinilla on useita hyödyllisiä eritysominaisuuksia, voidaan sitä käyttää monin eri tavoin. Alumiini johtaa erityisen hyvin lämpöä sekä sähköä, ja sitä käytetäänkin paljon mm. rakennusteollisuudessa, useimmiten seostettuna esimerkiksi silumiiniksi. Puhdas alumiini on melko pehmeää, joten seostamalla alumiinille saadaan paremmat lujuusominaisuudet, joka taas mahdollistaa alumiinin käytön koneiden ja laitteiden valmistusmateriaaleina. Myös ajoneuvo-, pakkaus- ja elektroniikkateollisuudessa suositaan alumiinin käyttöä.

Tulevaisuuden metalli

Alumiinia on ympärillämme lähes joka paikassa, maassa, ilmassa, vedessä- oksidin muodossa. Tämän lisäksi alumiinia rikastetaan teollisesti bauksiitista, jonka alumiinipitoisuus on noin 25%. Maailman mittaamattoman suuret bauksiittivarannot sijaitsevat päiväntasaajan ympärillä, ja maan kallioperän rapautumisen vuoksi ne jopa lisääntyvät. Näin ollen alumiinia onkin saatavilla lähes rajattomasti, ja tämän metallin hyödyntäminen on ihanteellista yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta. Tästä syystä alumiinia pidetäänkin tulevaisuuden metallina.

Alumiinin etuja

Alumiini kestää korroosiota hyvin tiiviin ja suojaavan oksidikerroksensa ansiosta, joka muodostuu metallin pintaan sen joutuessa kosketuksiin ilman kanssa. Teollisesti tätä korroosion- ja kulutuksenkestävyyttä voidaan parantaa anodisoinnin avulla, jolloin alumiinin pintaan tuotetaan paksumpi oksidikerros sähkökemiallisesti.
Koska alumiini on helposti muokattavaa materiaalina, voidaan siitä luoda näyttäviä rakennelmia ja yksityiskohtia. Alumiinin lujuus suhteessa sen painoon on ihanteellinen, ja seostamalla voidaan näitä lujuusominaisuuksia vielä huomattavasti parantaa.  Alumiini onkin hyvin suosittu metalli rakennusteollisuudessa.
Merkittävä eritysominaisuus alumiinissa on sen lähes loputon kierrätettävyys, ja mahdollisuus uudelleenkäyttöön uusien tuotteiden valmistuksessa. Eikä metallin laatu kärsi tästä uudelleen hyödyntämisestä millään tavoin. Sulatuksessa vain muutama prosentti alumiinista häviää kokonaan, ja käytöstä poistunutkin alumiini siirtyy takaisin luontoon alumiinioksidin muodossa.