Asbestipohjainen varttikatto

Varttikaton voi vieläkin korjata ilman mittavaa lupaprosessia

Asbestipurkutöihin liittyvä lainsäädäntö tiukkeni olennaisesti tämän vuoden alussa. Asbestin purkutöitä tekevä yritys tarvitsee siihen luvat, ja jokaisesta korjauskohteesta on vielä erikseen tehtävä kirjallinen turvallisuussuunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet työn ja työympäristön turvallisuuden varmistamiseksi.

Vanhoissa kuitusementti- eli varttikatoissa on käytetty asbestia, jos ne on rakennettu ennen 1990-lukua. ”Tällaisenkin varttikaton voi kuitenkin vieläkin paikata Enkopur®-massalla ilman työlästä ja aikaa vievää lupaprosessia, kunhan huolehtii siitä, ettei korjaustyössä käsitellä asbestia”, vinkkaa Varma Kattohuollon työnjohtaja Simo Lundberg. ”Perushuollon voi tehdä ilman lupaprosessia, kunhan katetta ei oteta pois tai sen läpi ei asenneta mitään. Sitä ei myöskään saa pestä tai edes harjata!”

Lundberg oli korjaamassa viime kesänä muutamaa varttikattoa Kajaanin seudulla, joissa halkeamat paikattiin Enkopurilla.”Asiakas siinä tietysti kiittää, kun korjaaminen tulee olennaisesti halvemmaksi, kuin katon purku asbestityönä”.

Lupien saamiseen menee myös aikaa. ”Töitä ei saa aloittaa, ennen kun aluehallintaviranomaiselle on tehty tarvittavat työ- ja työturvallisuussuunnitelmat. Se on sellainen ruljanssi, ettei olla täällä edes harkittu Varttikaton voi vieläkin korjata ilman mittavaa lupaprosessia lähteä niihin töihin, joissa katteita olisi vaihdettava muutaman levyn verran.” Perushuoltoa varttikatoille on Kajaanissa sen sijaan kokeiltu myös paikkaamalla sitä varttikaton muotoon muokatulla profiilipellillä. ”Siinä voisi käyttää myös Enkolit-peltiliimaa, joskaan sitä ei ole vielä täällä meidän alueella kokeiltu”, Lundberg pohtii.

Kuitusementtikattojen Enkonol-tiivistyksen voi lopuksi vielä pinnoittaa bitumipohjaisella Enkonolilla tai Reflektolilla. Enkonol on paksupinnoite, joka antaa kestävän ja elvyttävän pinnan mikä lisää kattojen elinkaarta huomattavasti, kun taas Reflektol on erikoispinnoite, joka on myös bitumipohjainen auringonvaloa heijastava pinnoite erityisesti kuitusementtija peltikatoille. Se laskee kattojen pintalämpötilaa kesäisin jopa 20 °C, mikä ratkaisee monissa tapauksissa sisätilan lämpötilaongelmia.