Yleiset toimitusehdot

1. Myynti
Myynti tapahtuu toimituspäivänä voimassa olevien hintojen ja ehtojen mukaisesti. Tuotteita voi ostaa Ab RoofTech Finland Oy:n toimipisteestä, verkkokaupoista sekä jälleenmyyjiltä. RoofTech pidättää oikeuden hintojen muutoksiin.

2. Tilausmenettely
Tilauksessa tulee ilmoittaa tuotteen nimi, pakkauskoko, väri, määrä (m2, kg, kpl), mitat ja toivottu toimitusajankohta. Kaikki erikoistilaukset, ei standari tuotteet jne. on sovittava erikseen.

3. Kuljetus
Kuljetukset tapahtuvat joko asiakkaan noutona tai RoofTechin järjestämällä kuljetuksella asiakkaan pyynnöstä. Kuljetusveloitukset ovat tapauskohtaisia perustuen kg määriin, km ja tunteihin.

4. Pakkaukset
Tuotteet toimitetaan alkuperäispakkauksissa (Enke-tuotteet). Pakkaamisesta ja kuljetuslavoista veloitamme erikseen tapauskohtaisesti.

5. Rahti, purku ja vakuutus
Asiakas maksaa rahdin. Kuljetus tapahtuu asiakkaan/tilaajan vastuulla kun kuljetus ei ole RoofTechin järjestämä, myös silloin kun tilaaja pyytää järjestämään kuljetuksen tilaajan laskuun.
Asiakas vastaa toimituksen purkamisesta työmaalla ja siihen tarvittavien resurssien järjestämisestä tai purkamisen aiheuttamista kuluista ellei toisin ole sovittu.
Kuljetuksen tekijä vastaa kuljetuksen aikana sattuneista vahingoista kuorma- tai rahtikirjoihin merkittyyn osoitteeseen. Jos ei virheellisestä toimituksesta tai kuljetusvahingosta ole tehty merkintöjä kuormakirjaan tai ilmoitettu mahdollisista virheistä kirjallisesti, myyjä ei vastaa aiheutuneista vahingoista.

6. Laskutus
Laskutus tapahtuu toimituspäivänä josta myös eräpäivä lasketaan.

7. Muistutukset
Asiakkaan/vastaanottajan on tarkistettava toimitus ja kuitattava vastaanottamansa tuotteet rahtikirjaan. Muistutukset on merkittävä rahtikirjaan ja siihen on pyydettävä kuljettajan allekirjoitus ja nimen selvennys.
Tuotteiden määrää ja laatua
koskevat muistutukset on jätettävä myyjälle seitsemän päivän kuluessa vastaanottamisesta ja ennen tuotteiden käyttämistä.

8. Palautus
Palautusta ei hyväksytä kun toimitus on tapahtunut tilauksen mukaisesti. Mahdollinen palautus on keskusteltava etukäteen myyjän edustajan kanssa. Mahdollinen palautus tapahtuu asiakkaan kustannuksella. Tuotteita palautettaessa täysien ehjien pakkausten ostoarvosta vähennetään 20 % vastaanotto- ja käsittelykuluina.

9. Yleiset myyntiehdot
Noudatamme rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja, RYHT 2000.

10. Asiakastuki & asennuskouluts
Jos teille tulee kysymyksiä tuotteiden käyttöön ja asentamiseen liittyen ottakaa yhteyttä RoofTech:n asiakastukeen. HUOM! Enke-tuotteita saa asentaa vain ja ainoastaan siihen valtuutetut ja sertifioidut asentajat. Listan valtuutetuista asentajista saa RoofTech:ltä.